help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 mei 1993 betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/1993
Editie:2
Pagina:12393
Advies van de Raad van State 22252
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1993

Periode van geldigheid van 01/04/1993 tot 01/10/2006