help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 maart 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1983 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Sociale Voorzorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/03/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1993
Editie:2
Pagina:10570
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1992

Periode van geldigheid van 01/11/1992 tot 01/01/1994