help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 1978 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Poolse Volksrepubliek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 14 september 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1978
Pagina:10521
  • 05/10/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12921
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking