help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 mei 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn belast met het besturen van een autovoertuig


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1978
Pagina:9155
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975