help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 maart 1978 houdende goedkeuring van de Resoluties aangaande het tweede amendement op de statuten van het Internationaal Muntfonds, de verhoging van de quota van de leden van dit Fonds, de speciale verhogingen van de inschrijvingen op het maatschappelijk kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en aangaande de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Internationale Financieringsmaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/1978
Pagina:4373
  • 02/09/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12867
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking