help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 1978 tot opheffing van artikel 6, § 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende het statuut van de Koloniale Verzekeringskas


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/1978
Pagina:5801
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1978