help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1970 betreffende het comité van advies voor het kampeerwezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/1978
Pagina:3894
Advies van de Raad van State 12932 + 12991
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Opmerkingen Duitstalige Gemeenschap : Impliciet Zv ingevolge DDG 09/05/1994, art. 25