help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 maart 1978 tot vaststelling, wat de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen betreft, van de functies waaraan kosteloze huisvesting verbonden is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1978
Pagina:5074
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1977