help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 maart 1978 houdende vaststelling van de maandelijkse forfaitaire toelage voor de controleveeartsen te Wezet en Essen, belast met het gezondheidsonderzoek aan de grens van dieren en producten van dierlijke oorsprong


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1978
Pagina:7067
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978

Periode van geldigheid van 01/01/1978 tot ...