help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juli 1979 waarbij voor het verkeer opengestelde bijkomende op- en afritten van de autosnelweg Brussel-Oostende aan het stelsel van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen worden onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1979
Pagina:8639
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking