help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juni 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1967 houdende oprichting van rijksinrichtingen voor kunstonderwijs, zoals het gewijzigd werd, en van het koninklijk besluit van 10 juli 1973 houdende organisatie van de finaliteitscyclussen van de rijksscholen voor beeldende kunsten in het arrondissement Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/1979
Pagina:14033
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1977

Periode van geldigheid van 01/10/1977 tot ...