help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 1978 houdende verlenging van de werkingsduur van het koninklijk besluit van 29 juli 1963 tot vaststelling van het tijdelijk kader van de N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1978
Pagina:1683
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978

TT 01/01/1978 - 01/01/1983

Periode van geldigheid van 01/01/1978 tot 01/01/1983