help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 januari 1978 tot wijziging van het stelsel van de zittingen van de examens over taalkennis ingericht in uitvoering van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1978
Pagina:843
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking