help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 1978 met betrekking op de toepassing van artikel 6 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) - resolutie nr. 31


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/1978
Pagina:1840
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking