help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 1979 betreffende het dekken van de werkingskosten van de Bankcommissie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 1975 houdende verordening inzake controle op de private spaarkassen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1979
Pagina:6423
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 18