help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1975 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1980
Pagina:6857
Advies van de Raad van State 13551
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/09/2007