help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1976 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Bestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, aangevuld door het koninklijk besluit van 17 januari 1979 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1982
Pagina:4759
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976