help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 december 1981 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quinquies, gesloten op 27 november 1981 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de arbeids- en beschermingskledij voor de uitzendkrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/1982
Pagina:49
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1981

Periode van geldigheid van 01/12/1981 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 27/11/1981