help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 november 1981 tot bepaling, voor het Brusselse Gewest, van de regels voor het indienen en onderzoeken van de kandidaturen voor het huren van een woning beheerd door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de door haar erkende vennootschappen en deze voor de inhoud, de vorm en het bijhouden van het register van de kandidaturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1981
Pagina:14996
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1982