help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 november 1981 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1979 houdende het reglement van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/1981
Pagina:14949
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (KB 13/03/1991, art. 13)