help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 oktober 1981 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1971 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding tussen het Koninkrijk België en de Republiek Frankrijk ook indien het vervoer gedeeltelijk over het grondgebied van een derde land plaatsvindt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/10/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/11/1981
Pagina:15047
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking