help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 oktober 1981 houdende inherzieningstelling van sommige bij koninklijk besluit goedgekeurde en/of gewijzigde algemene en bijzondere plannen van aanleg van het gewest Wavre-Jodoigne-Perwez


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1981
Pagina:15098
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking "vijftien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt"

Periode van geldigheid van 16/12/1981 tot ...