help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 oktober 1981 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1958 tot inrichting van de bekwaamheidsexamens voor kandidaten voor het ambt van laboratoriumchef en van operateur van een laboratorium voor wetenschappelijke politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1981
Pagina:13704
Advies van de Raad van State 13968
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking