help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 september 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1951 tot bepaling van de graden waarmede de militaire muzikanten van het 1e Gidsenregiment en de militaire werklieden en ambachtslieden worden gelijkgesteld voor de regeling van hun militair pensioen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1981
Pagina:13688
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971