help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 september 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1967, houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1981
Pagina:12084
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1981