help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juni 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1991 tot vaststelling van de weddeschalen van de voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid alsmede van de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal, de navorsers en de attachés van de Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1993
Pagina:16065
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1992

Periode van geldigheid van 01/11/1992 tot ...