help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 augustus 1981 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de bouw en het onderhoud van een autosnelweg-viadukt over de Our, bij Steinebrück, bijlage en briefwisseling, ondertekend te Brussel op 5 februari 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/12/1981
Pagina:15787
Advies van de Raad van State 13535
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking