help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juli 1981 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 14 juni 1972 tot instelling van een dienst telecommunicatie in de gerechtelijke politie bij de parketten en van 26 november 1976 houdende bezoldigingsregeling van de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/1981
Pagina:11118
Advies van de Raad van State U - D