help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juli 1981 tot inrichting van een wedstrijd met het oog op het begeven van een legaat, door doctor Guinard ingesteld ter beloning van het beste werk op het stuk van de verbetering van het lot der arbeidsklasse


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1981
Pagina:12112
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/07/1982