help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1981 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Regering van Maleisië betreffende de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen, ondertekend te Kuala Lumpur op 22 november 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/1982
Pagina:3595
Advies van de Raad van State 13667
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking