help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 1981 tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 maart 1970 waarbij voor de toepassing van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders bijzondere regelen worden bepaald ten behoeve van de shoregangers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1981
Pagina:9645
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981