help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1980
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/1980
Pagina:3543
Advies van de Raad van State 13178
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/03/1980 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 20/02/1980