help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979 genomen in uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het stuk van onroerende fiscaliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/02/1980
Pagina:2086
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking