help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 januari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 1970 betreffende de toekenning van forfaitaire vergoedingen voor verblijfs- of onderzoekskosten aan het personeel van de Dienst enquêtes van de aan het Hoog Comité van toezicht verbonden administratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/1980
Pagina:2615
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/07/2000