help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 1997 tot aanduiding van de adviesorganen die advies moeten uitbrengen over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening, overeenkomstig artikel 165 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1997
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1997
Editie:2
Pagina:13518
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/05/1997 tot 27/10/2010