help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1981 houdende omvorming van afdelingen voor buitengewoon lager onderwijs voor dertienjarigen en meer (4e graad) tot autonome scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in het Rijksonderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1981
Pagina:8192
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1980