help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 mei 1981 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1976 tot vaststelling van de weddeschalen van sommige bijzondere graden van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1981
Pagina:7958
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979