help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1981 tot bepaling van de bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn voor de betrekking van directeur aan het Hoger Rijksinstituut voor Toneel- en Cultuurspreidingstechnieken te Brussel, inrichting voor technisch onderwijs met hoge specialisatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 01/10/1981
Pagina:12167
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking