help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 april 1981 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige dienst aan sommige personeelsleden van de buitendiensten van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1981
Pagina:5514
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1980