help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 maart 1981 tot vaststelling der technische minimumvoorwaarden waaraan de woningen moeten voldoen die, in het Vlaamse Gewest, gebouwd of verworven worden met het voordeel van de bouw- of de verwervingspremie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1981
Pagina:4103
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1981