help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1980 houdende uitvoering van de artikelen 241 tot 245 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, van het departement van Volksgezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1981
Pagina:3653
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT begroting 1980