help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief nr. 42 van 10 maart 1981 - Gesubsidieerde Werken - Monumentale kerken en pastorijen - Beveiliging tegen diefstal van het roerend kerkelijk patrimonium - Bij hoog dringendheid uit te voeren beveiligingswerken tegen diefstal voor voorwerpen van uitzonderlijke waarde - Procedure


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1981
Nummer: 42
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1981
Pagina:3055
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld