help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 1982 houdende regeling van zekere modaliteiten en gevolgen van de samenvoeging van de gemeenten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk tot een nieuwe gemeente Antwerpen, verwezenlijkt door de wet van 30 december 1975 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 september 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/1982
Pagina:4333
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14526
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/07/1982

Periode van geldigheid van 30/07/1982 tot ...