help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 april 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1974 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1997
Editie:2
Pagina:10429
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking