help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 augustus 1982 tot goedkeuring van het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen, en van de Bijlage, opgemaakt teTorremolinos op 2 april 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/1982
Pagina:13106
Advies van de Raad van State 14225
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking