help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 februari 1997 - Delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud, waterbeleid en huisvesting (wijziging wat het beleidsdomein huisvesting betreft van het ministerieel besluit van 17 maart 1995)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1997
Pagina:9757
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1997

Periode van geldigheid van 01/03/1997 tot 12/09/2003
Opmerkingen Vermelding