help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 februari 1981 houdende goedkeuring van de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije, Protocol en twee briefwisselingen, ondertekend te Algiers op 17 mei 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1982
Pagina:1768
Advies van de Raad van State 13540
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking