help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 januari 1981 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1980, gewijzigd bij ministerieel besluit van 1 december 1980, tot vaststelling van de uitgiftemodaliteiten van een bijzonder zilveren muntstuk van 500 F ter herdenking van de 150e verjaring van de Onafhankelijkheid van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1981
Pagina:806
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1981 - 31/03/1981

Periode van geldigheid van 01/01/1981 tot 31/03/1981
Opmerkingen Cet acte sans avis CE a été exceptionnellement enregistré uniquement parce qu'il modifie un acte enregistré qui a été soumis à l'avis CE. / Deze akte zonder advies RvS werd uitzonderlijk opgenomen enkel omdat hij een opgenomen akte wijzigt die aan het advies RvS voorgelegd werd.