help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 januari 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 1976 tot regeling van de toekenning van een terugvorderbaar renteloos voorschot aan de ondernemingen uit de Kleding- en Confectiesector, evenals aan bepaalde ondernemingen uit de Breigoedsector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1981
Pagina:945
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1981