help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 192 van 30 december 1982 tot afschaffing van de toekenning van een 14de maand wedde aan de personeelsleden van het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (I.R.E.)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Nummer: 192
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1983
Pagina:890
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15198
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking